HR-tilipalvelu tuo Fivaldin kehitykseen tilitoimiston ammattilaisten näkökulman

HR-tilipalvelu on vuonna 2010 perustettu tilitoimisto. Alun perin perustaja Harri Ruokokoski-Augustynin oli tarkoitus toimia yksinyrittäjänä itsensä työllistäen, mutta innokkaat asiakkaat päättivät toisin.  

Reilussa 11 vuodessa yritys on kasvanut hallitusti, joka on ollut tietoinen valinta ja vuoden 2022 alussa se työllistää kaikkiaan 17 työntekijää.

– Asiakkaita alkoi tulemaan alusta asti nopeammin kuin olin ajatellut. Huomasinkin pian, että tarvitsen hyvän kollegan, jonka kanssa voin jakaa työtä ja tilitoimiston arkea, hän kuvaa.

– Kasvu on ollut tasaista, mutta muutamat hetket korostuvat. Yksi tällainen oli tilitoimiston auktorisointi: olimme toki toimineet ammattimaisesti jo siihenkin asti, mutta auktorisoinnin jälkeen sekä yrityksen kasvu että kehittäminen on ollut yhä systemaattisempaa.

HR-tilipalvelulla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta, mutta asiakkaita yhdistää yksi asia: kaikkien taloushallinto pyritään sähköistämään asiakasyritykselle parhaiten sopivalla tavalla.

Aktiivinen ote vei mukaan Fivaldin kehitykseen

Fivaldi on ollut tärkeä osa HR-tilipalvelun arkea jo yli 10 vuoden ajan. Ohjelmiston ja sen ominaisuuksien kehitys on käynyt vuosien varrella yhä tärkeämmäksi. Asiantuntevan käytön sekä aktiivisen palautteen ansiosta HR-tilipalvelusta onkin muodostunut tärkeä kumppani Fivaldin kehittämisessä.

– Fivaldi on ollut meille helppo ja hyvä yhteistyökumppani pitkään. Kymmenen yhteisen vuoden aikana olemme toivoneet, että tiettyjä asioita kehitettäisiin nopeammin, ja olemme näistä asioista myös maininneet. Usein kyse on ollut logiikkaan ja käyttöliittymään liittyvistä asioista, Harri Ruokokoski-Augustyn kertoo.

– En ole koodari, mutta osaan kertoa että tähän kohtaan tarvitaan tietynlainen nappi tai näkymä. Sitten keskustelemme Visman tuotepäälliköiden kanssa, siitä, miten toteutus onnistuisi.

Kirjanpitäjän ammattitaito ja arjen kuvaaminen auttavat myös kehityshankkeiden priorisoinnissa.

– Käymme yhdessä läpi, kuinka paljon kyseinen toiminnallisuus nopeuttaisi kirjanpitäjän työtä: me käytämme valtaosaa Fivaldin ominaisuuksista kymmeniä kertoja joka päivä, joten tiedämme, millaista ajansäästöä kehitys tuo tullessaan. Se on asia, jota ei välttämättä hahmota, ellei tee tätä työtä päivittäin.

Yhteistyötä tehdään monenlaisin tavoin ja ohjelmistoa halutaan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa. Starttivaiheessa Vismalta oltiin paikan päällä seuraamassa tilitoimiston arkea, sen jälkeen kehitystyötä on tehty etäyhteyksien, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Myös kuvia ja videoita on käytetty paljon.

Yhteistyön tulos: uusia ominaisuuksia ja parannuksia olemassaoleviin toimintoihin

HR-tilipalvelu on ollut mukana todella monessa Fivaldin kehityshankkeessa, niin pienemmissä kuin suuremmissakin.

– Yksi parhaista ideoista, mitä olemme Fivaldiin ehdottaneet ja vieneet yhdessä läpi, on tulorekisterin virheilmoitukset -välilehti. Nyt näemme yhdestä näkymästä kaikki lähettämättömät tai virhetilassa olevat tulorekisteri-ilmoitukset.

Toinen suuri kokonaisuus on ollut suosittu Myynninhallinta-osio ja myyntilaskutuksen ominaisuuksien kehittäminen. Etenkin Myynninhallinta on monen käyttäjän suosikkiominaisuus – HR-tilipalvelu on ollut myynnin ja myyntilaskutuksen työkalujen kehityksessä tiiviisti mukana.

– Myös Yhteistilikartta-toiminnallisuutta on varmasti moni muukin tilitoimisto toivonut. Se oli meillekin tärkeä, ja on hienoa, että pystyimme olemaan sen kehitystyössä mukana.

Yhteiskehittäminen tekee arjesta parempaa – kaikille osapuolille

Kirjanpitäjän ammatti on todella laaja, ja sen vaatimukset ovat kovat: itse kirjanpidon lisäksi kirjanpitäjän täytyy ymmärtää asiakkaidensa liiketoimintaa, osata alv-laki, työehtosopimukset, palkat ja paljon muuta – ja lisäksi pysyä lainsäädännön muutoksissa mukana. Osattavaa ja hoidettavaa on siis todella paljon.

Taloushallinnon ohjelmiston tärkein tehtävä on auttaa kirjanpitäjää tekemään työnsä päivästä toiseen virheettömästi ja mahdollisimman helposti. Siksi jatkuva kehitystyö onkin taloushallinnon ohjelmistolle äärimmäisen tärkeää: siihen kohdistuvat vaatimukset kasvavat koko ajan. Niin tilitoimistojen, kuin heidän asiakkaidensakin.

Toinen merkittävä asia on ohjelmistojen kehittäjien ja käyttäjien yhteinen tahtotila: halu kehittää tuotetta niin, että se palvelisi ammattilaisten arkea aina vain paremmin.

– Se, mihin oltiin tyytyväisiä kolme vuotta sitten, ei voi riittää enää tänään. Java on tästä hyvä esimerkki: osion kehitystä vanhasta teknologiasta on toivottu jo pitkään, ja nyt muutos on vihdoin tulossa. Jos ohjelmistoa ei kehitettäisi, ei sillä pian ole käyttäjiä.

Harri Ruokokoski-Augustyn kehottaakin kollegoja tarjoamaan rohkeasti ajatuksiaan myös taloushallinnon ohjelmistojen kehittäjille.

– Kentältä olisi hyvä saada kuuluviin yhä enemmän ehdotuksia ja ratkaisuja. Kritisointi on helppoa, mutta se ei usein vie asioita eteenpäin. Toiveiden ja kehitysajatusten rohkea esittäminen sitä vastoin vie.

– Parasta ohjelmiston yhdessä kehittämisessä on joka kerta se, kun uusia ominaisuuksia tai parannuksia tulee käyttöön, ja näemme, miten niistä on hyötyä kirjanpitäjän arjessa. Se on palkitsevaa, Ruokokoski-Augustyn kiittelee.

Asiakas: HR-tilipalvelu

Taloushallinnon ratkaisu: Taloushallinto-ohjelma Fivaldi

Haaste:

  • Löytää järjestelmä, joka vastaa ominaisuuksiltaan monipuolisia ja eri sähköisyyden vaiheissa olevia asiakkaita palvelevan tilitoimiston tarpeisiin

Ratkaisu:

  • Visma Fivaldissa voidaan hoitaa asiakkaita joko osittain tai täysin sähköisesti
  • Ohjelmisto, jota kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeisiinsa vastaten

Hyödyt:

  • Asiakkaiden taloushallinnon hoitaminen on sujuvampaa, kun ohjelmisto mahdollistaa kaikenlaisten asiakkaiden hoitamisen
  • Tilitoimisto voi vaikuttaa ohjelmiston kehitykseen ja uusiin ominaisuuksiin

Haluatko tutustua Fivaldi-taloushallintoon?

 Varaa maksuton etäesittely sinulle sopivana ajankohtana.