PK-yrityksille

Yrityksen kirjanpito: hinta ja sen muodostuminen

2 min luku | 27.10.2023

Yrityksen kirjanpidon hinta muodostuu tyypillisesti kirjanpitäjän tekemästä asiantuntijatyöstä, sekä kirjanpito- tai taloushallinto-ohjelmiston kuukausimaksuista.

Tässä jutussa käymme läpi yrityksen talouden hoidon kustannuksiin liittyvät tekijät sekä sen, mihin etenkin taloushallinnon ohjelmistojen hintaa vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Selaa koko opas tai tartu suoraan kiinnostavimpiin aiheisiin:

  • Miten sähköisen ja perinteisen taloushallinnon kustannuksia voi vertailla
  • Perinteisen kirjanpidon hinta muodostuu pääosin kirjauksista
  • Sähköinen kirjanpito on reaaliaikaista: kirjanpitäjä voi keskittyä yrityksesi talouden kehittämiseen
  • PK-yrityksen taloushallinto: osakeyhtiön taloushallinnon hinta, toiminimen taloushallinnon hinta
  • Perinteisen taloushallinnon hinta yritykselle
  • Sähköisen taloushallinnon hinta yritykselle
  • Näin vertailet yrityksen taloushallinto-ohjelmiston hintaa

Miten sähköisen ja perinteisen taloushallinnon kustannuksia voi vertailla?

Jotta sähköisen ja perinteisen mappikirjanpidon hintaa yritykselle voisi vertailla, täytyy ensin ymmärtää, miten ne eroavat toisistaan ja mistä taloushallinnon kustannukset muodostuvat.

Perinteisen kirjanpidon hinta yritykselle muodostuu pääosin kirjauksista

Perinteisessä kirjanpidossa yrittäjä tai taloushallinnon hoitaja ottaa vastaan laskun postissa tai sähköpostissa, maksaa sen, säilyttää laskun mapissa ja kiikuttaa kirjanpitäjälle, joka sitten kirjaa laskun kirjanpito-ohjelmaan.

Yrityksen tunnusluvut nähdään kuukausittain jälkikäteen, kun osto- ja myyntilaskut sekä muut tositteet on maksamisen jälkeen tiliöity ja kirjattu reskontraan tai pääkirjanpitoon.

Perinteisessä taloushallinnossa kirjanpidon suurin työ – ja suurin osa hinnasta – muodostuukin tositteiden kirjaamisesta ja kuukauden päätteeksi tehtävästä raportoinnista.

Sähköinen kirjanpito on reaaliaikaista: kirjanpitäjä voi keskittyä yrityksesi talouden kehittämiseen

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että tositteiden, kuten myynti- ja ostolaskujen käsittely tehdään digitaalisesti taloushallinto-ohjelmistossa. Esimerkikiksi ostoaskut vastaanotetaan, tarkistetaan, tiliöidään ja maksetaan kokonaan sähköisesti, yhdessä järjestelmässä.

Näin toimittaessa ei papereita tai sähköpostin liitteitä tarvitse siirrellä paikasta toiseen; jos käytössä on sähköinen osto- ja myyntilaskutus, onnistuu ostolaskujen hyväksyntä ja maksatus sekä myyntilaskujen lähetys helposti suoraan taloushallinto-ohjelmasta. Tositteet ovat silloin luontevasti valmiina ohjelmassa, kirjanpitäjän saatavilla suoraan kirjanpitoon.

Sähköisessä mallissa rutiinityö on pitkälti automatisoitua ja kirjanpito sekä reskontrat pysyvät reaaliaikaisesti ajan tasalla. Yrityksen taloustilannetta voi seurata suoraan taloushallinnon ohjelmistosta. Kustannukset muodostuvat ohjelmistosta sekä kirjanpitäjän työstä.

Sähköisessä mallissa kirjanpitäjän työn painopiste onkin asiantuntijatyössä: kirjanpitäjä voi konsultoida ja kehittää asiakkaan taloutta yhdessä yrittäjän kanssa.

PK-yrityksen taloushallinto: osakeyhtiön taloushallinnon hinta, toiminimen taloushallinnon hinta

PK-yrityksen taloushallinnon hinta muodostuu kahdesta asiasta:

💡Taloushallinnon ammattilaisen työ: itse kirjanpito eli tositteiden kirjaus, viranomaisraporttien tekeminen ja yrityksen talouden seuranta ja raportointi yrittäjän tai toimitusjohtajan kanssa sovitulla tavalla

💡Taloushallinnossa tarvittavat välineet ja fasiliteetit: ohjelmisto, työkalut ja esimerkiksi tositteiden säilytyksestä syntyvät kulut

Usein yritys ja tilitoimisto sopivat kuukausikohtaisen, kiinteän hinnan, johon sisältyvät sopimuksessa määritetyt asiantuntijapalvelut sekä tarvittavat työkalut.

Perinteisen taloushallinnon hinta yritykselle

Perinteisessä kirjanpidossa ohjelmistokustannukset ovat pienessä roolissa ja usein osa tilitoimiston kiinteitä kuluja. Kirjanpitäjän työmäärä – ja sitä kautta kustannuskin – riippuu enimmäkseen yrityksen tositteiden määrästä, sillä kirjaukset ja tositteiden käsittely tehdään käsin.

Tilitoimiston tai kirjanpitäjän veloittaman hinnan lisäksi perinteinen taloushallinto tuottaa kuitenkin myös välillisiä kustannuksia. Yrittäjälle kustannuksia ja haaskattua aikaa syntyy esimerkiksi ostolaskujen näpyttelystä verkkopankkiin, paperisten myyntilaskujen luomisesta, tulostamisesta ja lähettämisestä sekä tositteiden metsästämisestä ja toimittelusta.

Sähköisen taloushallinnon hinta yritykselle

Sähköisen taloushallinnon hinta yritykselle muodostuu kirjanpitäjän asiantuntijatyön lisäksi ohjelmisto- ja liikennöintikustannuksista; ohjelmistolisenssin lisäksi kustannuksia syntyy pankkiyhteyksistä ja operaattorimaksuista.

Tositteiden kirjaus ja rutiinit vievät sähköisissä järjestelmissä paljon vähemmän aikaa, joten kirjanpitäjä pystyy keskittymään esimerkiksi asiakasyrityksen toimialaan liittyvään lainsäädäntöön, ja auttamaan yrittäjää saamaan parhaan hyödyn reaaliaikaisesta talouden seurannasta.

Sähköisen taloushallinnon ja perinteisen taloushallinnon kustannuksia vertaillessa kannattaa huomioida myös yrittäjän oma ajankäyttö ja mielenrauha: kuitit ja laskut kaikkine tietoineen ovat tallessa yhdessä järjestelmässä, eikä kuittien metsästämiseen tai epäselvyyksiä aiheuttavien laskujen kaivamiseen kulu aikaa.

Ostolaskujen käsittely on huomattavasti nopeampaa ja myyntilaskut saa helposti moderneja reittejä pitkin maailmalle. Myös näkyvyys saatavien maksujen osalta on aivan omaa luokkaansa verrattuna perinteiseen taloushallintoon. Lisäksi virheiden määrä vähenee: sähköisessä taloushallinnossa tapahtuma käsitellään ohjelmistossa vain kerran sen sijaan, että samoja tietoja tallennetaan monta kertaa käsipelillä.
 

Näin vertailet yrityksen taloushallinto-ohjelmiston hintaa

Sähköisen taloushallinnon ohjelmistokustannukset ovat yhä tärkeämpi osa kirjanpidon hintaa. Siksi onkin syytä pohtia, mistä taloushallinnon ohjelmiston hinta muodostuu.

Kun pohdit yrityksellesi sopivinta taloushallinnon järjestelmää, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

1. Mitä ohjelmistoa tilitoimistosi suosittelee?

Taloushallinnon järjestelmä on tilitoimiston ja yrityksen yhteinen työympäristö. Siksi on tärkeää, että ohjelmisto on kirjanpitäjälle tuttu, ja että se tarjoaa sopivat työkalut sekä tilitoimistolle että yrityksellesi.

Jos tilitoimisto ottaa haltuun heille tuntemattoman ohjelmiston, tulevat työmäärät ja sitä myöten kustannukset ainakin aluksi todennäköisesti nousemaan.

2. Vaikuttaako yrityksesi liikevaihto ohjelmiston hintaan?

Joissain ohjelmistoissa yrityksen koko määrittää taloushallinnon ohjelmiston paketin ja sitä kautta vaikuttaa kirjanpidon hintaan. Liikevaihtoluokkaan perustuva hinnoittelu voi olla pienelle yritykselle hyvinkin edullinen, ja vastaavasti suurelle arvokas.

3. Peritäänkö ohjelman kautta tehtävistä transaktioista erillinen maksu?

Taloushallinnon ohjelmiston näppäryys perustuu siihen, että kaikki taloushallinnon tehtävät tapahtuvat saman ohjelmiston sisällä: esimerkiksi laskujen hyväksyntää ja maksamista varten ei tarvitse erikseen siirtyä verkkopankkiin, vaan laskut maksetaan pankkiyhteydellä suoraan ohjelmistosta.

Tarkista, kuuluvatko maksut ja muut transaktiot taloushallinto-ohjelmiston lisenssihintaan, vai veloitetaanko esimerkiksi laskun maksamisesta ohjelman kautta erillinen maksu.

4. Miten tositteiden määrä vaikuttaa taloushallinto-ohjelmiston kuukausihintaan?

Osa ohjelmistoista edellyttää kuukausittaisen tositemäärän arvioimista etukäteen. Tositteiden, kuten myyntilaskujen ja palkkatositteiden määrän arviointi auttaa kustannusten arvioinnissa kautta linjan, mutta kannattaa tarkistaa, kasvattaako arvioidun määrän ylittäminen ohjelmiston kuukausihintaa.

Kannattaa myös tarkistaa, miten tositteiden kokonaismäärä vaikuttaa yksittäisen tositteen hintaan ja onko paketin vaihtaminen helppoa, jos yrityksesi tositemäärä alkaakin ajan myötä kasvaa.

5. Miten yrityksesi kasvu vaikuttaa taloushallinnon kustannuksiin?

Yrityksen kasvaessa myös taloushallinnolta vaaditaan enemmän. Tarkista, onko ohjelmistopakettia mahdollista laajentaa uusin toiminnallisuuksin, ja vaikuttaako esimerkiksi yrityksesi liikevaihtoluokka ohjelmiston hintaan. Kasvun myötä myös palkanlaskennan kustannus kannattaa tarkistaa: onko ohjelmistossa hyvä palkanlaskentamoduuli, ja minkä hintainen se on.
 

👉 Haluatko vertailla eri taloushallinto-ohjelmien hintoja? Tilaa meiltä suuntaa-antava hintavertailu siitä, miltä kuukausittainen ohjelmistokustannus voisi näyttää

Huomaathan, että laskurin summat perustuvat julkisiin hintatietoihin – kysy yrityksesi tarpeita tarkasti vastaavaa tarjousta joko ohjelmistotalolta tai omalta tilitoimistoltasi.