Digitaalinen taloushallinto

Verkkopalkka tuo tehokkuutta palkanlaskentaan – lähetä palkkalaskelmat sujuvasti

2 min luku | 1.9.2021

Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle palkkalaskelman palkanmaksun yhteydessä. Laskelmasta tulee käydä ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Suomen standardisoimislautakunta on määritellyt standardin, jota voidaan laskelmilla hyödyntää. Laskelman avulla työntekijän on mahdollista tarkistaa palkanmaksun oikeellisuus.

Työntekijä-, työnantaja- ja palkkakausitietojen lisäksi tulisi käydä ilmi, miten palkka on muodostunut: palkat ja lisät, lomarahat ja –korvaukset sekä vähennykset kuten esim. ennakonpidätys ja eläkemaksu.

Palkkalaskelmien lähetys on osa palkanlaskentaprosessia ja sen vuoksi on tärkeää, että laskelmat saadaan toimitettua työntekijöille ajallaan, sujuvasti ja tietoturvallisesti.

Tyypillinen palkanlaskentaprosessi.

Mikä on verkkopalkka?

Verkkopalkka on sähköisessä muodossa oleva palkkalaskelma, toiselta nimeltään palkkakuitti, joka välitetään palkkaohjelmasta suoraan työntekijän verkkopankkiin.

Mitä hyötyä verkkopalkan käytöstä on?

Perinteisissä paperisissa tai sähköpostitse välitettävissä palkkalaskelmissa on sekä tietoturvaan että käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyviä ongelmia. Verkkopalkan käytöstä hyötyy niin työnantaja kuin työntekijäkin:

  1. Verkkopalkkalaskelma on tietoturvallinen

Työntekijä saa palkkalaskelmansa tietoturvallisemmin kuin perinteisillä menetelmillä. Verkkopalkan turvallisuus perustuu pankkien salausteknologiaan sekä laajasti käytössä olevaan verkkopalkan esilläpitotekniikkaan.

2. Verkkopalkan käytettävyys on parempi niin työntekijälle kuin työnantajallekin

Palkkalaskelman muodostaminen ja lähettäminen nopeutuu, kun se toimitetaan eteenpäin palkanmaksun yhteydessä ilman turhia, manuaalisia vaiheita. Näin laskelmakin on työntekijän tarkasteltavissa joutuisammin.

Palkkalaskelmat ovat myös seurattavissa ja jäljitettävissä järjestelmässä, jossa työntekijä voi selailla ja tarkistaa niitä milloin tahansa. 

3. Verkkopalkka on kustannustehokas verrattuna perinteisiin menetelmiin

Säästät aikaa sekä tulostus- ja toimituskustannuksia, kun voit lähettää laskelmat eteenpäin palkansaajien verkkopankkiin tai mobiilisovellukseen tehokkaasti. Verkkopalkka on myös ympäristöystävällinen valinta – ei enää turhaa paperia!

Jos sinulla on käytössäsi Visma Fivaldi palkanlaskenta, toteutuneet verkkopalkat veloitetaan käytön mukaan – et siis maksa turhasta. Lisäksi palvelu on työntekijälle maksuton.

Miten saan verkkopalkan käyttööni?

Palkanlaskentajärjestelmistä on lähes poikkeuksetta mahdollista lähettää työntekijöille palkkalaskelmat sähköisesti. Taloushallintojärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu usein automaatioon ja sujuvaan tiedonsiirtoon taipuva palkanlaskenta, jolla verkkopalkka on helppo toimittaa. 

Visma Fivaldissa verkkopalkan käyttöönotto osaksi taloushallintoa on helppoa. Sähköiset palkkalaskelmat nopeuttavat palkkahallinnon prosesseja ja ovat aina täsmällisesti palkansaajan saatavilla.

Fivaldi

Fivaldi on taloushallinto-ohjelma tilitoimistoille ja PK-yrityksille. Järkevän hintainen Fivaldi on luotettava, kotimainen ohjelmisto yrityksen talouden hoitoon ja tilitoimistoyhteistyöhön.