Talouden tunnusluvut

Miten seurata pk-yrityksen taloutta helposti?

2 min luku | 16.8.2021

Suomessa on valtava määrä pk-yrityksiä, ja vaikka niitä syntyy jatkuvasti lisää, jää usean elinaika lyhyeksi. Mutta miksi menestyksekkäältäkin vaikuttava liiketoiminta menee nurin? Tässä blogi-tekstissä käydään läpi olennaisimmat talouden tunnusluvut: mitä ne tarkoittavat, mitä niistä kannattaa seurata ja miten se sujuu yrittäjältä vaivattomasti.

Yrittäjillä löytyy paljon osaamista ja ammattitaitoa, mutta tämä osaaminen valitettavan harvoin painottuu liiketalouden puolelle. Useimmiten kestämättömän yrittämisen taustalla onkin yritysten johdon heikko ymmärrys talousasioista.

Yrityksen johtaminen menestyksekkäästi vaatii aktiivisen talouden suunnittelun ja seurannan, joihin onneksi on olemassa edistyksellisiä työkaluja helpottamaan hankaloitakin asioita. Siitä huolimatta taustalla tulee olla riittävä ymmärrys talousasioista.

Taloudelle on useita eri mittareita ja termejä kuvaamaan erilaisia asioita. Niitä on oikeastaan lähes lukematon määrä, mikä saa paikoin kokeneemmankin pään pyörälle.

Tässä blogi-tekstissä käydään ensin läpi olennaisimmat talouden tunnusluvut: mitä ne tarkoittavat ja mitä niistä juuri sinun kannattaisi pk-yrittäjänä seurata. Lopuksi katsotaan vielä, kuinka voit tämän kaiken hoitaa mahdollisimman vaivattomasti, jotta voit keskittyä ydinosaamiseesi laadukasta taloudenhoitoa unohtamatta.

Yleisimmät talouden tunnusluvut

Myyntikate = Kuinka paljon myynnistä jää rahaa kattamaan kiinteät kustannukset.

Käyttökate = Rahamäärä, joka liikevaihdosta jää, kun vähennetään muuttuvat (mukut) ja kiinteät (kikut) kustannukset.

Quick ratio = Mittaa yrityksesi mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista pelkällä rahoitusomaisuudella eli kertoo yrityksesi maksuvalmiuden.

Current ratio = Mittaa yrityksesi maksuvalmiutta noin vuoden aikajänteellä. Kertoo, kuinka kauan yrityksesi selviää lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudella tai realisoimalla vaihto-omaisuuttaan. 

Omavaraisuusaste = Kertoo, kuinka paljon yrityksesi varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

ROI = Pääoman tuottoaste kertoo, paljonko yritykseesi sijoitettu tuottoa vaativa pääoma on tuottanut. 

Kassavirta = Rahaliikenne pankkitilille tai käteisvaroihin. Kassavirran tulisi lähtökohtaisesti olla aina positiivinen, jolloin rahaa tulee enemmän kuin lähtee. 

Kassavirtatulos = Tietyssä ajassa kertynyt rahamäärä, joka on heti käytettävissä osinkoihin ja/tai investointeihin ja/tai velkojen maksuun.

Liikevoitto = Yrityksesi tulos eli tuotot – kulut ja poistot. Liikevoittoprosentti on tulos suhteessa tuottoihin.

Miksi pk-yrityksen taloutta kannattaa seurata?

Yrityksesi talous on paras ja rehellisin mittari siitä, miten olet liiketoimintaasi onnistunut johtamaan. Sitä on yksinkertaisesti välttämätön osata tulkita, jotta sinulla on yritys johdettavanasi myös tulevaisuudessa. Mitä talouden tunnuslukuja olisi siis hyvä seurata?

Yksi tärkeimmistä mittareista on kassavirta, joka kertoo rehellisen ja vääristelemättömän kuvan yrityksesi tilasta. Mikäli kassavirtasi on positiivinen ja tilillesi tulee enemmän rahaa kuin sieltä lähtee, yrityksesi on jo oikealla polulla. Tällöin pystyt joka kuukausi maksamaan menosi ja kasvattamaan rahavarojasi esimerkiksi investointeja varten. Tarkemmin tarkasteltuna kassavirtatulos on se mittari, joka kertoo yritykselläsi aidosti käytettävissä olevan rahan. 

Voi myös tulla kuukausia, jolloin kassavirtasi ei ole positiivinen, minkä vuoksi kannattaa seurata yrityksesi vakavaraisuutta. Yrityksesi tulisi selvitä myös heikkoina aikoina, jolloin tarvitaan positiivisella kassavirralla kerrytettyjä puskureita. Puskureilla on suuri merkitys yllätysten varalle.

Kaikkea ei voi ennustaa, kuten esimerkiksi puhjennutta koronapandemiaa. Yrityksesi on aina sitä vakavaraisempi, mitä enemmän sinulla on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan. 

Seuraamisen lisäksi tulisi asettaa tavoitteita. Millaista liikevaihtoa tavoittelemme ja millaista käyttökateprosenttia havittelemme? Kun tavoittelet näitä kahta asiaa suhteessa toisiinsa, joudut väkisinkin miettimään myös kulurakennettasi, sillä käyttökatteessa otetaan huomioon kiinteät ja muuttuvat kustannukset.

Lyhyesti sanottuna pääset talouden johtamisessasi jo hyvin pitkälle seuraamalla liikevaihtoasi, käyttökatettasi ja kassavirtaasi. Näiden lisäksi on tärkeää tietää omavaraisuusasteesi. 

Hyvän BI-ohjelmiston avulla ymmärrät yrityksesi taloutta

Yrittäjänä intohimosi on varmasti juuri siinä mitä teet, eikä hankalien talousasioiden kanssa painimisessa. Yrityksestä on tietoa saatavilla valtavasti, mutta tämä tieto on usein hajallaan ja vaikeasti koottavissa selkeäksi kokonaisuudeksi johtamisen tueksi.

Tällöin aikaa kuluu hukkaan ”oikeilta töiltä” eikä päätöksenteon taustalle saada riittävän luotettavia lähteitä. Kulutettu aika voi paikoin tuntua turhalta ja vaikealukuiset talousraportit, tuloslaskelmat, taseet yms. kaipaisivat selkeyttämistä.

Taloustiedon käsittely perinteisin keinoin on raskasta ja aikaa vievää. Suurien tietomassojen pyörittely Excelissä altistaa myös virheille ja vanhentuneelle tiedolle, jolloin parhaan päätöksenteon kannalta tärkeässä roolissa oleva luotettava tieto kärsii. Lisäksi voit miettiä, mitä saisit aikaan, kun taloustietojen pyörittely ja jalostaminen hoituisi toimivan ohjelmiston ja automaation avulla.

Mitä siis tekisit, jos säästäisit esimerkiksi viikon tai kaksi työaikaasi kuukaudessa?

Fivaldi taloushallintojärjestelmään helposti liitettävä BI-ohjelmisto Accuna kerää tiedon yhteen paikkaan automaattisesti. Ohjelmiston etuna on yrityksen omiin tarpeisiin räätälöidyt, erilaisten mittareiden ja graafien avulla selkeäksi muodostetut ja visuaalisesti näyttävät raporttipohjat. Näin monimutkaisimmistakin tietokokonaisuuksista saadaan kaikille helppolukuiset raportit, joita on mahdollista tarkastella missä ja milloin tahansa.

Accunan visuaalisen ilmeen ansiosta ymmärryksesi ei ole enää kiinni kyvystäsi hahmottaa numeroita tai perinteisiä talousraportteja. Pystyt näppärästi seuraamaan yrityksesi toiminnan kannalta keskeisiä avainlukuja ja tekemään niistä tarvittavia johtopäätöksiä.

Blogi on kirjoitettu yhteistyössä Talgrafin ja Fivaldin kanssa. Talgrafin Accuna on liiketoiminnan suunnittelun, raportoinnin ja ennustamisen ohjelmisto, joka integroituu Fivaldiin.

Fivaldi Guest Blogger

Fivaldi Guest Blogger